PRIVACY VERKLARING Boutique4More

Boutique4More gevestigd te Helmond (5708 ZK) aan de De Plaetse 165, hierna te noemen “Boutique4More” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Boutique4More verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Boutique4More u over de manier waarop Boutique4More uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Boutique4More worden aangeboden op www.boutique4more.nl.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

 1. Persoonlijk
  Boutique4More gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Boutique4More past wat u op www.boutique4more.nl ziet aan op uw interesses. Boutique4More gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.
 2. Doel
  Boutique4More verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.boutique4more.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Boutique4More gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Boutique4More.
 3. Bestelling
  Voor uw bestelling heeft Boutique4More uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. Boutique4More verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum.
  Als u op www.boutique4more.nl bij een externe verkoper bestelt, geeft Boutique4More uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als Boutique4More dat doet.
 4. Klantenservice
  U kunt bellen & e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. Boutique4More registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats. voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt Boutique4More gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.
 5. Nieuwsbrieven
  u kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Boutique4More heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt Boutique4More samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van Boutique4More meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via Onderaan in de nieuwsbrief.
 6. Klantbeoordeling
  Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of Boutique4More over uw klantbeoordeling contact met u op mag nemen. In voorkomend geval houdt Boutique4More bij houden bij wie welke review schrijft en uw reviews staan ook in uw account.
 7. Prijsvragen
  Als u meedoet aan een actie of prijsvraag, vraagt Boutique4More om uw naam, adres en e-mailadres om de actie te kunnen uitvoeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op reclameacties te meten.
 8. Persoonlijk winkelen
  Op basis van uw eerdere bezoeken aan www.boutique4more.nl houdt Boutique4More uw winkelgedrag en persoonlijke voorkeuren bij en kan Boutique4More haar aanbod aan u daarop aanpassen. Boutique4More gebruikt daarvoor cookies, uw IP-adres en informatie over eerdere aankopen. Lees op www.boutique4more.nl meer over cookies en hoe u ze uit kunt zetten.
 9. Verbetering van diensten Boutique4More
  Boutique4More kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor Boutique4More uitvoeren, geeft Boutique4More uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.
 10. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten
  Boutique4More gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zonodig overhandigt Boutique4More uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 aan de overheid. Ook kan Boutique4More uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.
 11. Achteraf betalen
  Als u artikelen koopt en niet meteen betaalt, kan Boutique4More uw kredietwaardigheid toetsen. Boutique4More kan daarbij gebruikmaken van externe bureaus/derden. Voor dat onderzoek kan Boutique4More uw gegevens aan anderen verstrekken, die deze gegevens alleen voor dat doel mogen gebruiken.
 12. Zakelijke klanten
  Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Boutique4More deze gegevens net zoals die van andere klanten van Boutique4More.
 13. Social media
  Op sommige plekken op www.boutique4more.nl, kunt u met uw social media-account inloggen. Uw winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. Boutique4More krijgt geen toegang tot uw social media-account.
 14. Andere doeleinden
  Tot slot kan Boutique4More uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

 1. Boutique4More geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
  a) De doorgifte geschiedt aan een door Boutique4More voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Boutique4More een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
  b) Boutique4More op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

 1. Boutique4More maakt  - voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Boutique4More ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

 1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar boutique4more@live.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies

 1. Het is mogelijk dat Boutique4More tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.boutique4more.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Boutique4More

 1. Boutique4More heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Boutique4More verwerkt ten behoeve van www.boutique4more.nl. Boutique4More accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

 1. Boutique4More bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.boutique4more.nl, tenzij Boutique4More op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

 1. Boutique4More behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.boutique4more.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.boutique4more.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.boutique4more.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 22-05-2018.

Heeft u vragen of klachten?
Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop binnen ons kantoor wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.
Indien u klachten heeft over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan spreken wij de wens uit dat u hierover met ons contact opneemt. Wij beloven u dat deze klacht onze aandacht krijgt.

Mocht u toch van mening blijven dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).